Info būstas - tai įrankis leidžiantis patogiai stebėti ir kontroliuoti namo šildymo ir karšto vandens sistemų darbą. Paslaugomis galėsite naudotis paprastai, saugiai, greitai ir patogiai – namie, darbe – visur, kur yra internetas ir pasiekiama svetainė www.infobustas.lt.

Kodėl verta naudotis „Info būstas“ paslauga?

 • Ši paslauga padės Jums pasirinkti optimalius šildymo ir karšto vandens sistemos darbo režimus atitinkančius namo gyventojų poreikius.
 • Optimalus energijos reguliavimas leis sumažinti šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidas.
 • „Info būstas“ leidžia kontroliuoti atliktus pakeitimus, bei jų efektyvumą.
 • Stebimas ir analizuojamas šildymo ir karšto vandens sistemų darbas, kada ir kaip naudojamas karštas vanduo, kokia temperatūra palaikoma patalpose, kaip pasikeičia šilumos sąnaudos sumažinus šildymo ir karšto vandens temperatūras.
 • Analizių pagalba parenkamas ir nustatomas priimtiniausias temperatūrinis šildymo rėžimas, šildymo temperatūros parametrus galima keisti valandiniais intervalais, reikalingiausiu metu šildyti patalpas, ar palaikyti minimalią leistiną temperatūrą.
 • Tinkamai valdomas ir sureguliuotas karšto vandens ruošimas, pastato šildymas gali sutaupyti daugiau kaip 5% patiriamų išlaidų.

Efektyvus energijos suvartojimas

Paslauga „Info būstas“ padės parinkti efektyvius šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų darbo režimus:

 • Sistema leidžia matyti esamus ir prieš tai buvusius šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų darbo režimus, sekti energijos vartojimo kitimą.
 • Atsižvelgiant į namo gyventojų poreikį sistema leidžia sumažinti cirkuliuojančio karšto vandens ir šildymo temperatūras pritaikant jas individualiam namo poreikiui. Pavyzdžiui galima mažinti temperatūras tomis valandomis kuomet didžioji dalis gyventojų laiką praleidžia darbe.

Pagrindinės paslaugos funkcijos

 • Šilumos punkto tiekiamo karšto vandens ir šildymo sistemos parametrų nuskaitymas, stebėjimas, nuotolinis valdymas, analizavimas;
 • Įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmens nuskaitymas, atvaizdavimas ir archyvavimas;
 • Dienolaipsnių, temperatūrinių ir kitų parametrų analizė lentelių ir grafikų pavidale;
 • Informaciniai pranešimai apie esamus nukrypimus nuo užduotų parametrų, įtampos objekte dingimo informaciniai pranešimai;
 • Nukrypimų registravimas ir ataskaitų formavimas;

Vartotojui suteikiamos funkcijos:

Šilumos punktas

 • Šilumos punkto parametrų peržiūra (šilumos ūkio prižiūrėtojams peržiūra/keitimas nuotoliniu būdu).
 • Šilumos punkto peržiūra, stebint nustatytas ir paduodamas temperatūras.

Ataskaitos ir analizės

 • Įvadinių šilumos skaitiklių ataskaita.
 • Dienolaipsnių ataskaita.
 • Temperatūrinių režimų pakeitimo ataskaita ir analizė.
 • Kasdieninio energijos vartojimo ataskaita.
 • Pastatų vidaus šildymo sistemų papildymo pranešimai.
 • Buitinių šilumos, vandens, dujų, elektros apskaitos prietaisų nuskaitymas.

Paslaugos „Info būstas“ nauda pastatų prižiūrėtojams

 • Naudojantis paslauga „Info būstas“ šilumos ūkį prižiūrintis personalas gali nedelsiant gauti informacinius pranešimus esant nukrypimams nuo užduotų parametrų ar elektros energijos dingimo objekte atvejais.
 • Analizuojant duomenis grafikų ir lentelių pavidalu galima identifikuoti šilumos punkto gedimus ir defektus (stringanti pavara, neveikiantis temperatūros jutiklis, nesandari objekto vidinė šildymo sistema)
 • Efektyvus buitinių apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymas ir kontrolė
 • Efektyvi ir patogi pastatų šilumos ūkio priežiūra, taupant laiką ir žmogiškuosius resursus.

Paslaugos „Info būstas“ nauda gyventojams

 • Naudojantis paslauga „Info būstas“ šilumos ūkį prižiūrintis personalas gali gauti informacinius pranešimus esant nukrypimams nuo užduotų parametrų, ir elektros energijos dingimo objekte atvejais.
 • Vartotojas turi galimybę ne tik stebėti esamus šiuo metu esamus nustatytus parametrus, bet peržiūrėti archyvinius duomenis Vartotojui atsiranda galimybė kontroliuoti šilumos ūkio prižiūrėtojų darbo efektyvumą, taip pat sekti pastato šilumos įvadinio skaitiklio rodmenis ir peržiūrėti jų archyvinius duomenis.
 • Šilumos energijos suvartojimo sekimas leis atlikti šilumos suvartojimo efektyvumo analizes.

„Info būstas“ vartotoju tapti paprasta

Pageidaujant pasirašyti paslaugos teikimo sutartį reikalinga:

 • Gauti įmonės ar daugiabučio namo savininkų ar bendrijos sutikimą.

arba

 • Būti namo šilumos ūkio prižiūrėtoju, turinčio teisę valdyti šilumos punktą ir jo kontaktinius duomenis

Kur kreiptis?

Norint sudaryti paslaugų teikimo sutartį ar pasiteirauti papildomos informacijos galite kreiptis:

Kasparas Vitunskas

Mob. +370-601-22609